Menu
MŠ MAŠINKA Pečky
Mateřská škola MAŠINKA Pečky

MŠ MAŠINKA Pečky

Oznámení

MŠ MAŠINKA Pečky je uzavřena od pondělí 25. 7. do středy 31. 8. 2022.

Děti opět přijdou 1. 9. 2022.

Obsazení tříd

Infromace o tom, do kterých tříd budou děti přijaté od 1. 9. 2022 k předškolnímu vzdělávání rozděleny, naleznete v záložkách jednotlivých tříd od 24. 8. 2022. Uvedena budou registrační čísla, která obdrželi zákonní zástupci u přijímacího řízení.

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí od 1. 9. 2022 proběhnou ve všech třídách dne 30. 8. 2022 od 15,30. Do které třídy máte zamířit na třídní schůzku poznáte podle toho, kam bylo Vaše dítě přiděleno (viz. záložky jednotlivých tříd na našich webových stránkách a vyhledání přiděleného registračního čísla u zápisu na šk. rok 2022/2023 - seznamy budou zveřejněny od 24. 8. 2022). Třídních schůzek se mohou zúčastnit i rodiče dětí stávajících, budou-li mít zájem. V orientaci mezi našimi budovami a třídami Vám pomohou venkovní ukazatelé s názvy tříd. 

Rozloučení s předškoláky

Milí rodiče předškoláků,

zveme Vás na slavnostní rozloučení s předškoláky, které proběhne v pátek 1. 7. 2022 od 17,00 hodin v Kulturním domě města Pečky.

rozloučení s předškoláky

Spolupráce

Těšíme se na spolupráci hned s několika pečeckými organizacemi. První z nich je JS dobrovolných hasičů města Pečky, která naše děti laskavě pozvala na prohlídku hasičské zbrojnice a jejího vybavení (22.6.2022). Další milé pozvání přišlo pro předškoláky, a to od ZŠ Pečky. Naši předškoláci si dne 23.6.2022 v dopoledních hodinách prohlédnou 1. třídy, kam také 1.9.2022 zamíří. Poslední akcí a zároveň slavnostním vyvrcholením školního roku 2021/2022 je slavnostní rozloučení, které proběhne 1.7.2022 pro předškoláky a jejich rodiče v Kulturním domě města Pečky. Za laskavé poskytnutí prostor děkujeme!

Informace pro nově přijaté děti

Informace pro nově přijaté děti přijdou emailem na adresu, kterou zákonní zástupci uvedli v žádosti o přijetí, v druhé polovině měsíce června.

Zápis na školní rok 2022/2023 pro ukrajinské děti

Zápis na školní rok 2022/2023 PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

- proběhne 7. a 8. července 2022 od 12,00 do 16,00 hodin

- zápis bude probíhat v ředitelně mateřské školy (budova "B")

- přednostně přijímáme děti z našeho spádového obvodu (Pečky a Velké Chvalovice)

 

Kde a jak podat žádost:

zákonný zástupce dítěte osobně v ředitelně (přítomnost dítěte není nutná)

Mateřská škola MAŠINKA Pečky

Tř. Jana švermy 825

289 11 Pečky

Jaké dokumenty potřebujete:

1. potvrzení dětského lékaře o zákonném očkování

2. vízum dítěte "strpěn na území" (STATE BORDER CROSSING REPORT)

Kritérium přijetí:

Děti ze spádového obvodu Pečky a Velké Chvalovice, které dosáhnou před 1. 9. 2022

5. roku

4. roku a

3. roku věku

a současně mají národnost UKR a vízum "STRPĚN NA ÚZEMÍ"

 

 

Зарахування на навчальний рік 2022/2023 для дітей України

- відбудеться 7 та 8 липня 2022 року з 12.00 до 16.00

- зарахування відбудеться в головному офісі дитячого садка (корпус "Б")

- ми переважно приймаємо дітей з нашої водозбірної зони (Печки та Велке Чваловічіце)

Де і як подати заявку:

законний опікун дитини особисто в кабінеті директора (присутність дитини не потрібна)

Дитячий садок MAŠINKA Pečky

Class Jana šverma 825

289 11 Печі

Які документи вам потрібні:

1. підтвердження законної вакцинації педіатром

2. Дитяча віза "допускається на території" (ЗВІТ ПРО ПЕРЕТИН КОРДОНУ)

Критерій приймання:

Діти з водозбірної зони Печки та Велке Чваловіче, які досягнуть до 1.9.2022

Рік 5

4-й рік і

Вік 3-го року

і в той же час мають громадянство UKR і візу "TOLERATEDED НА ТЕРИТОРІЇ"

Dění ve třídách

Milí tatínkové, máte se na co těšit!

Tentokrát se děti se svými učitelkami v rámci výtvarného tvoření zaměří na Vás, tatínky, protože se blíží Váš svátek. Velkoformátové výtvory ke Dni otců budou k vidění opět ve vestibulech školy od 15. 6. 2022.

Úspěch

Máme velkou radost z úspěchu našich dětí ze třídy Lištička (2 soutěžící) a Žabička (1 soutěžící). Malí výtvarníci se pod vedením třídních učitelek zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Ve dvou kategoriích byla první místa obsazena právě našimi dětmi, třetí ze soutěžících se umístil na krásném třetím místě. Gratulujeme malým výhercům! 

Přání tatínkům

Ve vestibulech vchodů do obou budov naší mateřské školy si můžete prohlédnout krásná velkoformátová přání, která děti se svými učitelkami nachystaly z lásky svým tatínkům (u příležitosti Dne otců).

LištičkaŽabičkaDomečekBeruškaKytičkaJablíčkoSluníčko 

Spolupráce

V pondělí 30. 5. navštívíme výstavu výtvarného oboru v pečecké Základní umělecké škole. Děkujeme za pozvnání!

 

Ve čtvrtek 19. 5. v rámci dopoledních výchovně vzdělávacích činností navštíví naše děti se svými učitelkami koncert mladých umělců v místní Základní umělecké škole. Těšíme se na milý kulturní zážitek.

 

 

V úterý 24. 5. se stanou děti diváky divadelního pásma pohádek O Šípkové Růžence, O Pejskovi a kočičce, Liška, zajíc a kohout. 

Přání maminkám

Ve vestibulech vchodů do obou budov naší mateřské školy si můžete prohlédnout krásná velkoformátová přání, která děti se svými učitelkami nachystaly z lásky svým maminkám. 

přání od Žabičekpřání od Berušekpřání od Domečků

přání od Jablíčekpřání od Lištičekpřání od Kytiček

přání od Sluníček

Prázdninový provoz

MŠ MAŠINKA Pečky bude uzavřena od pondělí 25. 7. do středy 31. 8. 2022. Děti přijdou naposledy 22. 7. a opět přijdou 1. 9. 2022.

Čarodějnické řádění

Ve čtvrtek 28. 4. i v pátek 29. 4. se to v naší školce hemžilo čaroději, čarodějnicemi, jažibabami i ježidědky. Děti si užívaly zábavy na zahradách školy i kolem areálu školky na čarodějnické stezce čarodějnice Košťalíny, i ve třídách na divokých tancích a soutěžích. Společnou akcí pro celou školku bylo hledání kouzelných kamínků na školních zahradách.

 

Oznámení

V současné době nemáme žádná volná místa. Nepřijímáme žádné děti.

Vítězná třída

Vítězem ve školní výtvarné soutěži o nejpovedenější ovečku se stala třída Jablíčko! Gratulujeme! Sladkou velikonoční odměnu slavnostně předá ředitelka školy.

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ

Hlasujte o nejpoveděnější velikonoční ovečku! 

Soutěže se  zúčastnily všechny naše třídy, výsledkem je 7 krásných oveček!

Vyberte tu nejlepší v naší anketě v sekci O školce_ankety

 anebo použijte tento odkaz o-skolce/ankety/

Výtvarná soutěž

Třídy Beruška, Lištička a Žabička se zúčastnily celorepublikové výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže", kterou organizoval Záchranný hasičský sbor Středočeského kraje - územní odbor Kolín. Nyní netrpělivě čekáme na výsledky okresního kola soutěže.

Spolupráce

V týdnu od 28. 3. postupně se všemi předškoláky navštívíme pečeckou základní školu. Konkrétně zamíříme do cvičné kuchyňky, ve které se seznámíme s různými kuchyňskými spotřebiči, nástroji a zařízením. 

Den vody

V úterý 22. března v celé školce v rámci environmentální výchovy již tradičně oslavíme Světový den vody. V některých třídách se děti i učitelky obléknou v tento den do modrého oblečení, aby připomínaly kapky vody. Společně splní zábavné vodní úkoly, které budou nachystány v tělocvičně školy. 

Spolupráce

Ve středu 23. 3. navštíví třída Žabička Městskou knihovnu Svatopluka Čecha v Pečkách, kde se seznámí s prostory knihovny a budou objevovat kouzla různých druhů dětských knížek. Akce proběhne v rámci března - měsíce knihy.

Začlenění do vzdělávání v ČR

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v České republice

Aklimatizujte se na nové prostředí.

Postupně se zkuste adaptovat na život v nové zemi:

- zkuste dětem zajistit vhodné volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků - zapojení do adaptačních skupin organizovaných různými organizacemi, kreativní činnost, sport, pobyt v přírodě;

- zvažte možnost zapojení do distanční výuky poskytované ukrajinskými vzdělávacími organizacemi;

- zkuste si osvojovat s dětmi základy českého jazyka přiměřené jejich věku.

Nástup do školky je vhodný až ve chvíli, kdy je vaše dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Není nutné na přijetí do školy spěchat, nejdřív je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit, pokud ale vyhodnotíte, že je to pro dítě vhodné, máte samořejmě na to právo.

Předškolní vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je v ČR povinný. Ve školním roce 2021/22 je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, vašich dětí se bude povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/23 týkat, pokud jsou narozeny od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Není nezbytně nutné řešit předškolní vzdělávání ihned, pokud se rozhodnete dítě do mateřské školy zapsat, je to vaše právo, a můžete tak učinit kdykoliv. Platí však, že určitá mateřská škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a můžete být odmítnuti.

Pokud se Vašeho dítěte bude týkat povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023, je třeba dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy v období od 2. - 16. května 2022, pokud nenastoupí dříve.

Podrobnější informace naleznete v odkazu, na kterém je k dispozici ke stažení materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze kterého byly vyňaty informace v tomto článku.

Odkaz na článek s podrobnějšími informacemi: Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v České republice (434.42 kB)

 

Включення в освіту в Чехії

Як продовжити інтеграцію в освіту в Чехії

Акліматизація до нового середовища.

Поступово намагайтеся адаптуватися до життя в новій країні:

- намагатися забезпечити дітям відповідне дозвілля в групах однолітків - залучення до адаптаційних груп, організованих різними організаціями, творчі заходи, заняття спортом, перебування на природі;

- розглянути можливість участі в дистанційному навчанні, наданому українськими освітніми організаціями;

- намагайтеся вивчати з дітьми ази чеської мови відповідно до їх віку.

Вхід в садок підходить тільки тоді, коли ваша дитина до цього готова і не сприймає це як стресову подію. До школи поспішати не потрібно, спочатку потрібно вирішити більш постійне місце проживання, матеріальне та фінансове забезпечення. Протягом перших трьох місяців перебування в Чеській Республіці організовувати вступ до школи не обов’язково, але якщо ви оціните, що вона підходить для дитини, ви, звичайно, маєте на це право.

Дошкільна освіта зазвичай розрахована на дітей від 3 до 6 років, останній рік перед вступом до початкової школи в Чехії є обов’язковим. У 2021/22 навчальному році це є обов’язковим для дітей, народжених з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року, ваші діти повинні будуть мати обов’язкову дошкільну освіту в 2022/23 навчальному році, якщо вони народилися з 1 вересня 2016 року по 31 8 серпня 2017 року

Не варто відразу займатися дошкільною освітою, якщо ви вирішили записати дитину в садок, це ваше право і ви можете зробити це в будь-який час. Однак дитячий садок може не мати умов (наприклад, протягом навчального року) для прийому дитини, наприклад місткості, і вам можуть відмовити.

Якщо ваша дитина буде охоплена обов’язковою дошкільною освітою в 2022/2023 навчальному році, дитина повинна вступити до садка з 2 по 16 травня 2022 року, якщо вона не почне раніше.

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням, за яким доступний для скачування матеріал Міністерства освіти, молоді та спорту, з якого взято інформацію в цій статті.

Посилання на статтю з більш детальною інформацією: Як продовжити інтеграцію в освіту в Чехії (395.02 kB)

Spolupráce

U příležitosti narození T. G. Masaryka navštíví předškoláci se svými učitelkami 7. 3. 2022 dopoledne pečeckou radnici a kancelář starostky. V rámci návštavy si prohlédnou budovu, splní jednoduché úkoly a na závěr se vyfotografují. Věříme, že to pro naše předškoláčky bude nevšední zážitek.

Informace pro rodiče

Ředitelna je přemístěna do budovy B: vchod do školní jídelny.

Platby

Vážení rodiče,

prosíme využijte bezhotovostní platbu pro úhradu školného a stravného. V případě komplikací s platbou kontaktujte ředitelku školy. Děkujeme

Spolupráce

Malá technická univerzita (MTU)

Projektové dny ve spolupráci s Malou technickou univerzitou pokračují. V lprvním čtvrtletí roku2022 se z dětí stanou Malí stavitelé mostů.

 

 

Hygienická pravidla

V následujícím dokumentu, který je k dispozici ke stažení, Vám předkládáme hygienická pravidla, která je nutné dodržovat při vstupu do mateřské školy a při pobytu v ní. Pravidla byla zpracována podle manuálu Ministerstva zdravotnictví.

Hygienická pravidla od 1. 11. 2021 (50.59 kB)

 

Den stromů

V rámci environmenátlní výchovy jsme s dětmi v naší školce oslavili Den stromů (20. 10.). Tento svátek slavíme každý rok, a tak ani letos nesmí chybět v areálu naší školky již tradiční stromáci.

Letos jsou vážně povedení! Nevěříte? Podívejte se do anktety a hlasujte.

o-skolce/ankety/

bObles

V měsíci listopadu nás navštíví lektorka, která se zabývá využitím cvičebních a relaxačních pomůcek bObles v mateřských školách. Naše učitelky absolvují školení, na základě kterého budou tyto pomůcky v budoucnu umět odborně použít ve výuce.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 8. 2022
slabý déšť 30 °C 17 °C
úterý 16. 8. slabý déšť 30/17 °C
středa 17. 8. skoro jasno 32/19 °C
čtvrtek 18. 8. slabý déšť 25/18 °C

Svátek

Dnes je 15.8.2022

Svátek má Hana

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 38
TÝDEN: 38
CELKEM: 305704


nahoru