Navigace

Obsah

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE?

Milí rodiče,

 

máme pro Vás pár tipů na volnočasové i vzdělávací aktivity od společnosti PREV-CENTRUM.

https://www.prevcentrum.cz/tipy-na-volnocasove-i-vzdelavaci-aktivity/

 

 

Připomínáme také existenci největšího portálu vzdělávacích videí v ČR - ČT edu.

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

 

 

Zveřejňujeme pro Vás nabídku nakladatelství NOVÁ ŠKOLA - bezplatný přístup k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu.

Možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ. Velkou výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde
Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních tabulích apod., je možné zaregistrovat se na ucebnice.online.

 

 

 

1

2

1
 

Od 25. 2. 2021 platí opatření MZČR. 

2

1

Hygienická opatření pro vstup do prostor MŠ MAŠINKA Pečky

od 25. 2. 2021 do odvolání

 

Vážení,

předkládám Vám informace o hygienických opatřeních ve škole platných od 25. 2. 2021.

Podmínky příchodu dětí a dospělých:

1) dítě je zcela zdravé

2) doprovázející osoba nevstupuje do budovy s příznaky nemoci

3) dítě se ve společných prostorách pohybuje bez roušky, ale doprovod s respirátorem min. FFP2 nebo nanorouškou (viz opatření MZČR s platností 25. 2. 2021)

4) dezinfekce rukou všech příchozích osob u vstupu

5) další podrobnosti viz školní řád

Organizace vzdělávání:

1) dítě s sebou nepřináší z domova žádné hračky

2) před vstupem do třídy si dítě musí umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

3) dítě má ve školce k dispozici roušku pro případ náhlého onemocnění

4) všichni zaměstnanci používají respirátor min. FFP2 nebo nanoroušku, viz. opatření MZČR ze dne 25. 2. 2021

 

Děkuji velice za zodpovědný přístup každého z nás.

Mgr. Miroslava Zumrová, ředitelka školy

Informace o ošetřovném při uzavření školy:

1) škola uzavřena od 22. 2. do 26. 2. 2021 = důvodem uzavření je "nákaza infekčním onemocněním COVID-19"

2) škola uzavředna od 1. 3. 2021 = důvodem uzavření je "usnesení Vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021"

Žádost o ošetřovné se vyplňuje na https://www.cssz.cz/.

Mateřská škola nevydává žádný formulář (na jaře to bylo jinak).

 

Snížené ŠKOLNÉ za únor 2021 (provoz MŠ přerušen na 5 dnů 22. 2. - 26. 2. 2021)

​​​​​​Měsíční školné ve výši 400 Kč je za únor sníženo na částku 300 Kč.

Vše naleznete v dalším vyúčtování na lístku v šatně, až bude MŠ otevřena. 

 

Snížené ŠKOLNÉ za březen 2021 (provoz MŠ přerušen od 1. 3. 2021 do odvolání)

Částka za březen bude známá po obnovení provozu MŠ, ke dni 1. 3. 2021 je zatím zřejmé, že placená docházka bude od 22. 3. 2021.

*(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

 

Vážení rodiče,

třída Žabička je od 1. 3. 2021 opět otevřena, karanténa je ukončena (27. 2.). Podle instrukcí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje prosím doložte první den příchodu dítěte do mateřské školy po ukončení karantény negativní test. 

SMS zprávu, kterou o negativitě dítěte dostanete (dítě z Žabičky), ukažte při příchodu do mateřské školy po ukončení karantény. 

Věříme, že všechny testy budou negativní, a že Vás COVID-19 nezasáhl.

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

ZÁPIS do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022

se bude konat 4. a 5. května 2021.

Podrobnosti naleznete ve snímku pod textem.

Žádost o přijetí je zde ke stažení (48 kB)

Těšíme se na Vás!

1

 

 

 

Zapojení do projektu

Recyklujte s námi!

Zapojili jsme naší mateřskou školu do projektu "Recyklujeme hliníkové obaly". Do vestibulů byly přistaveny černé popelnice - nádoby na hliníkový odpad. Odvoz zajišťuje zdarma společnost Metal Trade Comax, a. s.

Do těchto černých popelnic, které jsou k dispozici jak zaměstnancům, tak dětem a jejich zákonným zástupcům, patří hliníkové obaly, které jsou obyté (od potravin, nápojů, apod).

1

Pomáháme v boji proti koronoviru a šíříme informaci o užitečné aplikaci eRouška, která je součástí Chytré karantény. 

https://erouska.cz/

 

1

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

 

 

https://webmail.gc-system.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=17398&_part=3&_frame=1&_extwin=1

1

2