Navigace

Obsah

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE?

Hygienická opatření pro vstup do prostor MŠ MAŠINKA Pečky od 19. 10. 2020 do odvolání

 

Vážení,

předkládám Vám informace o hygienických opatřeních ve škole platných od 19. 10. 2020.

Podmínky příchodu dětí a dospělých:

1) dítě je zcela zdravé

2) doprovázející osoba nevstupuje do budovy s příznaky nemoci

3) dítě se ve společných prostorách pohybuje bez roušky, ale DOPROVOD s ROUŠKOU

4) dezinfekce rukou všech příchozích osob u vstupu

5) další podrobnosti (postup pro případ karantény, podezření na nákazu apod. viz školní řád)

Organizace vzdělávání:

1) dítě s sebou nepřináší z domova žádné hračky

2) před vstupem do třídy si dítě musí umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

3) dítě má ve školce k dispozici roušku pro případ náhlého onemocnění

4) všichni zaměstnanci používají při kontaktu s rodiči dětí ochranu nosu a úst

5) doprovod dítěte nevstupuje do třídy, v případě potřeby vzájemného hovoru je učitelka přivolána do šatny/do dveří šatny za dodržení bezpečného rozestupu, jednotlivé případy je třeba posuzovat individuálně

Děkuji velice za Vaše pochopení a zodpovědný přístup každého z nás.

Mgr. Miroslava Zumrová, ředitelka školy

Zapojení do projektu

Recyklujte s námi!

Zapojili jsme naší mateřskou školu do projektu "Recyklujeme hliníkové obaly". Do vestibulů byly přistaveny černé popelnice - nádoby na hliníkový odpad. Odvoz zajišťuje zdarma společnost Metal Trade Comax, a. s.

Do těchto černých popelnic, které jsou k dispozici jak zaměstnancům, tak dětem a jejich zákonným zástupcům, patří hliníkové obaly, které jsou obyté (od potravin, nápojů, apod).

1

Pomáháme v boji proti koronoviru a šíříme informaci o užitečné aplikaci eRouška, která je součástí Chytré karantény. 

https://erouska.cz/

 

1

1

Fotografie ze slavnostního rozloučení

Fotografie ze slavnostního rozloučení s předškoláky ze dne 31. 8. 2020 budou připravené u pana fotografa (DIGI - FOTO Železný) od pátku 4. 9. 2020

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

 

 

https://webmail.gc-system.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=17398&_part=3&_frame=1&_extwin=1

1

2