Navigace

Obsah

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE?

Děkujeme všem zájemcům o vzdělávání v naší MAŠINCE!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022 

1) dítě přijato - přijetí od 1. 9. 2021, rozhodnutí o přijetí je zveřejněním seznamu považováno za doručené, nebude zasíláno poštou, ale zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání ze spisu,

 

2) dítě přijato - zkušební pobyt - přijetí od 1. 9. 2021, zákonní zástupci obdrží email s informacemi a vysvětlením zkušebního pobytu, rozhodnutí o přijetí je považováno za doručené zveřejněním seznamu jako v bodě 1,

 

3) dítě nepřijato - zákonní zástupci obdrží dopis s rozhodnutím o nepřijetí v nejbližších dnech,

 

4) řízení přerušeno - výzva k doplnění žádosti - zákonní zástupci byli vyzváni k doplnění chybějících dokladů nebo náležitostí žádosti.

Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022

123

 

 

 

 

 

 

 

Uvádíme na pravou míru zprávu, která se objevila na sociálních sítích - o prázdninách nepřijímáme žádné děti z jiných obcí, o prázdninách se u nás vzdělávají jenom děti, které jsou u nás přijaté (to znamená chodí k nám už v roce 2020/2021).

 

 

 

léto 2021

Od 25. 2. 2021 platí opatření MZČR. 

2

1

Zapojení do projektu

Recyklujte s námi!

Zapojili jsme naší mateřskou školu do projektu "Recyklujeme hliníkové obaly". Do vestibulů byly přistaveny černé popelnice - nádoby na hliníkový odpad. Odvoz zajišťuje zdarma společnost Metal Trade Comax, a. s.

Do těchto černých popelnic, které jsou k dispozici jak zaměstnancům, tak dětem a jejich zákonným zástupcům, patří hliníkové obaly, které jsou obyté (od potravin, nápojů, apod).

1

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

 

 

https://webmail.gc-system.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=17398&_part=3&_frame=1&_extwin=1

1

2