Navigace

Obsah

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE?

Omezení provozu a snížení úplaty

Vážení rodiče,

od 4. 11. 2020 do 16. 11. 2020 byl provoz MŠ omezen,

to znamená, že máte nárok na ošetřovné, pokud dítě nechodilo do školky.

Žádost o ošetřovné naleznete pod odkazem níže.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Úplata za měsíc listopad 2020 je snížena na částku 220 Kč (místo 400 Kč) za 11 dnů provozu bez omezení. Takto snížená úplata se týká jen těch dětí, které nedocházely do MŠ od 4. 11. 2020 do 16. 11. 2020 včetně (dítě nebylo v těchto dnech ani jedenkrát ve školce). 

 

 

Vánoce

Hygienická opatření pro vstup do prostor MŠ MAŠINKA Pečky od 19. 10. 2020 do odvolání

 

Vážení,

předkládám Vám informace o hygienických opatřeních ve škole platných od 19. 10. 2020.

Podmínky příchodu dětí a dospělých:

1) dítě je zcela zdravé

2) doprovázející osoba nevstupuje do budovy s příznaky nemoci

3) dítě se ve společných prostorách pohybuje bez roušky, ale DOPROVOD s ROUŠKOU

4) dezinfekce rukou všech příchozích osob u vstupu

5) další podrobnosti (postup pro případ karantény, podezření na nákazu apod. viz školní řád)

Organizace vzdělávání:

1) dítě s sebou nepřináší z domova žádné hračky

2) před vstupem do třídy si dítě musí umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

3) dítě má ve školce k dispozici roušku pro případ náhlého onemocnění

4) všichni zaměstnanci používají při kontaktu s rodiči dětí ochranu nosu a úst

5) doprovod dítěte nevstupuje do třídy, v případě potřeby vzájemného hovoru je učitelka přivolána do šatny/do dveří šatny za dodržení bezpečného rozestupu, jednotlivé případy je třeba posuzovat individuálně

Děkuji velice za Vaše pochopení a zodpovědný přístup každého z nás.

Mgr. Miroslava Zumrová, ředitelka školy

Zapojení do projektu

Recyklujte s námi!

Zapojili jsme naší mateřskou školu do projektu "Recyklujeme hliníkové obaly". Do vestibulů byly přistaveny černé popelnice - nádoby na hliníkový odpad. Odvoz zajišťuje zdarma společnost Metal Trade Comax, a. s.

Do těchto černých popelnic, které jsou k dispozici jak zaměstnancům, tak dětem a jejich zákonným zástupcům, patří hliníkové obaly, které jsou obyté (od potravin, nápojů, apod).

1

Pomáháme v boji proti koronoviru a šíříme informaci o užitečné aplikaci eRouška, která je součástí Chytré karantény. 

https://erouska.cz/

 

1

Fotografie ze slavnostního rozloučení

Fotografie ze slavnostního rozloučení s předškoláky ze dne 31. 8. 2020 budou připravené u pana fotografa (DIGI - FOTO Železný) od pátku 4. 9. 2020

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

 

 

https://webmail.gc-system.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=17398&_part=3&_frame=1&_extwin=1

1

2