Navigace

Obsah

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE?

Rozloučení s předškoláky v pondělí 31. 8. 2020

Vážení rodiče,

koronavirus nám zkazil tradiční červnové loučení s předškoláky. Aby děti o tuto událost nepřišly, pořádáme pro ně v pondělí 31. 8. od 15.30 hodin na školkové zahradě slavnostní šerpování.

Na památku od nás dostanou dárek a na závěr máme pro děti připravené překvapení.

Školka bude zavřená od 10. 8. do 31. 8. 2020. V pondělí 31. 8. máme tedy poslední den zavřeno a jsme tu jen na zmiňované rozloučení. 

Nové děti a děti, které pokračují, nastupují do školky až v úterý 1. září.

Těšíme se na Vás a přejeme pěkné léto.

Kolektiv učitelek MŠ MAŠINKA Pečky

Vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám za zájem o přijetí dítěte do Mateřské školy MAŠINKA Pečky, kde Vaše dítě s potěšením přivítáme v úterý 1. 9. 2020. 

Předkládáme Vám základní informace. Stejné a mnohé další informace naleznete na našich stránkách www.msmasinkapecky.cz.

 

Docházka a stravování

Jsme škola s celodenním provozem s provozní dobou od 6.30 do 16.30 hod.

Zákonnou podmínkou pobytu dítěte v mateřské škole je, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, musí se vždy stravovat. Celkem poskytujeme 3 jídla denně a dětí se stravují takto:

1) dítě odchází domů po obědě = dopolední přesnídávka s nápojem + oběd s nápojem

  • dopolední přesnídávce předchází ovocný talíř (směs domácího i cizokrajného ovoce)
  • celodenní pitný režim (voda z kohoutku + slazený nápoj)

2) dítě odchází domů po spaní = dopolední přesnídávka + oběd + odpolední svačina (vše s nápojem)

  • celodenní pitný režim (voda z kohoutku + slazený nápoj)

 

Platba školného a stravného

 

povinná docházka = předškolák

mladší dítě

předškolák s odkladem

školné

0 Kč

400 Kč

0 Kč

 

přesnídávka

8 Kč

9 Kč

oběd

20 Kč

22 Kč

svačina

7 Kč

7 Kč

 

Platby provádějte bezhotovostně na účet u ČSOB číslo 3032198/0300 nebo hotovostně v pokladně v budově školní jídelny (vchod zelenými vraty, budova vpravo, zvonek).

Platby vybíráme zálohově na následující měsíc. Výše zálohy je vypočítána za předpokladu, že dítě chodí do školky každý den a celý den (tedy odebere 3 jídla).

Platí pravidlo „v tomto měsíci neřešíme tento aktuální měsíc“. 

Každý měsíc nejdete v šatně své třídy lístek s vyúčtováním (dítě je označeno variabilním symbolem, který jste dostali při přijetí). Například v říjnu na vyúčtování bude předepsána záloha na listopad a zároveň Vám bude vyúčtována skutečně odebraná strava v září. Další měsíc – v listopadu – bude na lístku záloha na prosinec a zároveň bude započítán skutečný odběr jídel v říjnu.

Stravné je tedy částka pohyblivá podle přítomnosti dítěte v MŠ, školné (400 Kč) se nemění, ale může se výjimečně snížit, pokud by školka byla více jak 5 dnů v měsíci uzavřena (např. v červenci a srpnu).

Zdvořile Vás žádáme o úhradu první zálohové platby na září do konce měsíce srpna, a to ve výši 1.135 Kč (400 Kč školné + 735 Kč stravné na 21 dnů v září). Uveďte variabilní symbol (registrační číslo dítěte při přijetí) nebo do poznámky napište jméno dítěte, pokud VS neznáte.

Děti se zákonnou povinností předškolní docházky (5 leté a starší) neplatí školné 400 Kč.

 

Doporučené podepsané vybavení dítěte

- podpis jménem nebo značkou (značku se dozvíte až po příchodu do třídy)

- bačkorky s pevnou patou z důvodu bezpečného pohybu dítěte

- oblečení do třídy (počítejte s možností ušpinění např. od barev, jídla …)

- oblečení na zahradu, které si dítě může umazat

- pláštěnka a případně gumáčky

- pyžamko na odpočinek po obědě

- náhradní oblečení včetně spodního prádla

- vše nechte uložené v šatně

- ve třídě má každé dítě svůj šuplíček, kam si odkládá drobné hračky, obrázky nebo cokoli svého, může tam však mít i kapesníčky (holčičky sponky nebo gumičky do vlasů, pomádu na rty ….. ale velikost šuplíku je omezenáJ)

Seznam dětí ve třídách zveřejníme v úterý 25. 8. 2020 na našich www a na úřední desce (vedle zelených vrat).

 

Září ve třídách

- úvodní třídní schůzky se obvykle konají během září (příp. na konci srpna), mohou být společné pro všechny rodiče nebo individuální pohovory učitelka – rodič

- v prvním týdnu v září dostanete ve třídách k vyplnění dokumenty pro školní matriku (nové děti vyplňují více dokumentů než děti stávající):

                - evidenční list

                - přihláška ke stravování

                - zmocnění k vyzvednutí dítěte (uvádějí se další osoby, rodiče se nepíšou, ti vyzvedávají dítě

     automaticky bez zmocnění, pokud tedy není soudně omezeno rodičovské právo)

                - případně další dokumenty konkrétní třídy, např. adaptační dotazník

Pokud dítě do MŠ z jakéhokoli důvodu nemůže nastoupit 1. 9. 2020, prosíme vás o zprávu na email info@msmasinkapecky.cz nebo sms na tel. 722 914 315.

Věříme, že bude Vaše dítě ve školce spokojené, rozhodně se o to budeme maximálně snažit.

S přáním pěkného léta jménem všech zaměstnanců

 

                                                                                              

Mgr. Miroslava Zumrová

                                                                                                          ředitelka

poděkování

Provoz v červenci a srpnu 2020

 

Mateřská škola bude otevřena do pátku 7. srpna 2020.

Zavřeno bude od 10. 8. 2020.

Nové děti a děti, které pokračují v docházce z června,

přijdou do školky v úterý 1. září 2020.

Předškoláky, kteří jdou v úterý 1. září 2020 do ZŠ, srdečně zveme na slavnostní rozloučení se školkou v pondělí 31. 8. 2020 odpoledne (čas upřesníme v emailové pozvánce rodičům v průběhu června).

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena:

květen = 106 Kč

červen = 400 Kč (obvyklá částka)

červenec = 400 Kč (obvyklá částka)

srpen = 95 Kč

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle školského zákona.

Děkujeme panu Stonišovi za sponzorský dar v podobě dezinfekce Anti-covid.

Děkujeme panu Hanzelínovi za sponzorský dar v podobě ochranných štítů pro všechny naše zaměstnance.

 

štíty

Aktuální informace k provozní době

Díky rodičům, kteří si ponechali své děti doma,

bylo možné vytvořit 3 třídy, které dokážeme hygienicky zvládnout

(zejména počtem personálu).

Proto máme od úterý 26. května provozní dobu opět od 6.30 do 16.30 hodin.

 

Vstupní zdravotní kontrola bude probíhat pravděpodobně až do konce června (vše závisí na aktuální hygienické situaci v MŠ a v Pečkách).

 

Za prodlení při zdravotní kontrole u vstupu do mateřské školy se omlouváme

a děkujeme Vám za trpělivost.

 

Hygienická opatření od 25. 5. do 30. 6. 2020 (uvolnění podle situace v MŠ a v Pečkách)

Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace o hygienických opatřeních platných od 25. 5. 2020. Informace byly zpracovány podle dokumentu MŠMT ČR ze dne 30. 4. 2020 k zajištění základních podmínek MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění je ke stažení na www.msmasinkapecky.cz a všem rodičům jsme formulář zaslali emailem.

Podmínky nástupu dítěte do MŠ dne 25. 5. 2020 a první příchod po 25. 5. 2020:

1) dítě je zcela zdravé

2) rodiče přinesou podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění (viz příloha tohoto emailu a www.msmasinkapecky.cz)

Podmínky přítomnosti v MŠ od 25. 5. 2020:

1) děti s rodiči se před vstupem neshromažďují a dodržují odstupy 2 metry (neplatí pro členy rodiny)

2) vstup a pobyt v budově je v roušce pro všechny příchozí

3) dezinfekce rukou všech příchozích osob po vstupu

4) po vstupu do budovy bude probíhat u všech příchozích osob zdravotní kontrola v rouškách (dítě, rodič, kontrolující osoba)

5) zdravotní kontrola zahrnuje – měření teploty bezkontaktním teploměrem u všech příchozích osob a přítomnost viditelných příznaků onemocnění (zejména rýma, nachlazení apod.)

6) rodič (doprovázející osoba) má roušku stále, dítě roušku odkládá po negativním výsledku zdravotní kontroly

7) pokud je zdravotní kontrola u některé z osob pozitivní (teplota, příznaky onemocnění), tyto osoby musí ihned opustit prostory školy

8) rodič přivede dítě do šatny, převlékne ho a předává ho do třídy jako obvykle

9) rodič nevstupuje do třídy

Organizace vzdělávání:

1) dítě s sebou nepřináší z domova žádné hračky

2) před vstupem do třídy si dítě musí umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

3) vzdělávací činnosti budou co nejvíce přeneseny ven do areálu MŠ – proto je nutné dítě vybavit dostatečným náhradním oblečením a také obuví (mokrá tráva)

4) pro jednotlivé třídy dětí jsou venku určeny prostory (na zahradě)

5) v jedné třídě budou potřeba 2 pedagogové hlavně k posílení dohledu a dopomoci s hygienou 

Rádi bychom požádali rodiče, kteří mají možnosti si děti nechat doma, aby tak učinili. Zároveň děkujeme rodičům, kteří nám již oznámili, že jejich dítě nepřijde, přestože mu kolektiv dětí chybí.

Máme k dispozici málo učitelek (ostatní mají rizikové zdravotní faktory nebo ošetřují své děti). Proto budou vytvořeny třídy dětí podle našich možností, nemůžeme zachovat původních 7 tříd dětí. Již dnes víme, že třídy Kytička a Jablíčko nebudou určitě v provozu (týká se uzavření místností, nikoliv kolektivu tříd). Děti ze tříd Jablíčko a Kytička budou vzdělávány v budově "C" v jiných třídách - budova je přístupná od úterý 19. 5. do pátku 22. 5. od 7 do 13 hodin - věci si můžete z šaten v této době vyzvednout.

Děkujeme velice za Vaše pochopení.

6) provozní doba bude od 7.00 do 15.30 hod. – důvodem zkrácení provozní doby je mimořádný úklid a dezinfekce všech místností, ve kterých se děti, pedagogové i provozní zaměstnanci během dne nacházeli a dezinfekce povrchů a předmětů jako jsou zejména kliky dveří, spínače světel, hračky, stoly, židle apod. Provozní doba se vrátí do normálu co nejdříve to bude možné, po prvním pár dnech uvidíme, kolik dětí do školky chodí a jak se nám personálně daří dětem pomáhat se zvládáním hygieny a dezinfikovat prostory a předměty.

 

7) příchod dětí je od 7.00 do 8.15 hod., odchod od 14.30 do 15.30. hod. (nebo po obědě od 12,15 - 12,45 hod.)

 

 

Čestné prohlášení - ke stažení

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

 

Výsledky zápisu 1

 

Výsledky zápisu 2

Aktuální informace k otevření mateřské školy

Milí rodiče našich dětí,

intenzivně pracujeme na úpravě podmínek, abychom mohli školku otevřít, a to ideálně 25. 5. 2020. Provoz se bude řídit zvláštními pravidly, podmínky budou omezené, ale konečně se začneme vracet do běžného života.

Zvláštní pravidla provozu školy zveřejníme co nejdříve, max. do pátku 15. 5. 2020.

Musíme dobře naplánovat a zorganizovat mimo jiné:

- hygienu (pravidla i vybavení)

- personální zajištění (máme omezený počet zaměstnanců, protože buď ošetřují své děti nebo jsou v rizikové skupině)

- prostorové zajištění (skupiny dětí se mají omezeně potkávat)

- stravování

- ranní zdravotní filtr (teplota, projevy nemoci)

- čas příchodů a odchodů dětí

- a mnohé další jindy samozřejmé věci.

Jsme velká městská školka, proto si nemůžeme dovolit cokoli zanedbat a podcenit, aby se nám nemoc v Pečkách nevymkla kontrole.

Informace dostanete také emailem.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Aktuální informace k zápisu dětí na příští školní rok

Milí rodiče,

vážíme si Vašeho zájmu přihlásit své dítě do naší školky.

Vašim žádostem byla přidělena registrační čísla, pod registračním číslem své dítě pak najdete v seznamu přijatých a nepřijatých dětí. Pokud cokoli v žádosti chybí (nějaký údaj nebo příloha), vyzveme Vás k doložení (mnozí jste velmi rychle potřebné doložili).

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn ve středu 13. 5. 2020 (během dne, ne hned ráno). Seznam bude vyvěšen také na úřední desce, kterou najdete vedle zelených vrat (příchod ke školce od Pečeckých služeb). Seznam bude také zde na internetových stránkách.

 

Během mimořádného uzavření naší mateřské školy z důvodu ochrany a prevence šíření infekčního onemocnění COVID-19, připravuje náš pan školník na školních zahradách pro děti nejedno překvapení - na fotce můžete vidět např. nově nainstalovaný zahradní altánek pro děti.

 

domek

Vážení rodiče,

ministr školství slíbil vydání hygienických pravidel pro mateřské školy, která pokud školka splní, bude moci být alespoň v omezeném režimu otevřena snad na přelomu května a června. Zatím není jasné, o co přesně v dokumentu půjde, s napětím ho očekáváme.

Jakmile budeme vědět bližší informace, dovolíme si Vás opět informovat.

 

Vážení rodiče,

od pondělí 16. 3. 2020 je MŠ MAŠINKA Pečky uzavřena do odvolání.

Závažným důvodem pro uzavření školy

je a ochrana a prevence

šíření infekčního onemocnění COVID-19.

Pokud potřebujete žádost o ošetřovné,

prosím pište na email info@msmasinkapecky.cz

zašleme Vám sken s razítkem  a také formulář elektronicky podepsaný.

 

Velmi Vám děkujeme za pochopení 

a přejeme Vám i Vašim rodinám pevné zdraví.

 

 

 

 

Aktuální informace - ŠKOLNÉ za březen 2020

​​​​​​Měsíční školné ve výši 400 Kč je za březen sníženo na částku 182 Kč.

Školné za duben je ve výši 0 Kč.

Vše naleznete v dalším vyúčtování na lístku v šatně, až bude MŠ otevřena. 

 

*(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

 

Elektronický zápis

 

         Žádost o přijetí

je k vytištění zde zadost_o_prijeti_2020.doc

 

1

 

Milí rodiče našich dětí,

připravujeme pracovní listy pro předškoláky i mladší děti k procvičování znalostí a dovedností jako možnou náplň nečekaného volného času.

Předškoláky jsme připravovaly na vstup do základní školy průběžně celý rok, ale "opakování je matka moudrosti", takže pokud budete mít Vy i Vaše děti chuť, pusťte se směle do práce.

Přesné informace, kde úkoly najdete, dostanete od třídních učitelek emailem nejpozději do 20. 3. 2020.

Desatero pro rodiče předškoláků, které vydalo MŠMT, naleznete zde http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

 

 

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

 

 

https://webmail.gc-system.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=17398&_part=3&_frame=1&_extwin=1

1

2

Celé Česko čte dětem - HASIČI

V rámci zapojení školky do obecně prospěšného projektu Celé Česko čte dětem® přečetli ve svém volném čase v našich třídách hasiči pánové Petr Dürr a Lukáš Hanzelín z Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Pečky pohádku. Oběma hasičům tímto velmi děkujeme za netradiční zážitek, který jsme díky nim mohli dětem v naší školce zprostředkovat.

 

Celé Česko čte dětem - hasiči

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA PEČKY SE STALA

CENTREM KOLEGIÁLNÍ PODPORY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

logo   logo

 

Zajímá Vás více? Klikněte na odkaz  

 

Provozní doba

Škola se v průběhu dne zamyká,

důvodem je bezpečnost a ochrana vašich dětí.

Den v mateřské škole má svůj režim,

respektujte prosím časy uzamčení,

abyste stačili do této doby ze školy odejít. 

Zamyká se v těchto časech:

- 8.15 = odchod ze školy do 8.15

- 12.45 = odchod ze školy do 12.45

- 16.30 = odchod ze školy do 16.30