Navigace

Obsah

KYTIČKA

ve třídě Kytička se na Vás těší:

Linhartová Zuzana (učitelka)

Bc. Váňová Nikol (učitelka)

Pachlová Jana (uklízečka)

 

kyticka@msmasinkapecky.cz

tel.: 739 038 113 

 

Motto:

„Jaro, léto, podzim, zima,

v Kytičce je vždycky prima.

Krteček nás provází,

vůbec nic nám neschází.

Hrajeme si, bavíme se,

spokojeně cítíme se.

Zpíváme a tančíme

a přitom se učíme.“

 

Náš třídní vzdělávací program s názvem

„S Krtečkem my teď poznáváme svět!“

vychází ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

„S mašinkou my teď poznáváme velký svět“

Mateřské školy MAŠINKA Pečky.

Vzdělávací obsah je zpracován do 5 integrovaných bloků.

 

Témata v integrovaných blocích jsou plánována

s ohledem  na charakteristiku třídy tak,

aby bylo možné pružně reagovat na aktuální situaci

a různé vzdělávací příležitosti

v životě dětí, třídy, školy, okolního světa.

 

Naším cílem je připravit pro děti podnětné, zajímavé, přátelské,

vstřícné a bezpečné prostředí, kam se budou rády vracet.

 

Školním rokem nás bude provázet kamarád Krteček,

jehož prostřednictvím poznáme svět v různých ročních obdobích.

____________________________________________________________________________________________________

kytka