Navigace

Obsah

Kompletní informace o platbách, omlouvání nepřítomnosti apod. neleznete ve školním řádu, směrnici o úplatě a vnitřním řádu školní jídelny. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole (vstupní chodba A a C).

  • vybrané pasáže školního řádu jsou uvedeny na těchto www na úřední desce
  • dokumenty naleznete také na těchto www v sekci "dokumenty"

 

Platby

  • dopolední přesnídávka 8 Kč
  • oběd 20 Kč
  • odpolední svačina 7 Kč

 

  • dopolední přesnídávka 9 Kč (platí pro děti, které dosáhnou 7 let v aktuálním šk. roce)
  • oběd 22 Kč (platí pro děti, které dosáhnou 7 let v aktuálním šk. roce)
  • odpolední svačina 7Kč

 

Jak zaplatíte stravné a školné?

  • v hotovosti v pokladně školy v pokladní hodiny, které jsou ve středu od 7 do 15.00 hodin, a nebo po domluvě v jiný den či dobu
  • bezhotovostně na účet školy číslo 3032198/0300 (ČSOB)

 

Jak odhlásíte stravování?

V případě předem známé nepřítomnosti rodiče omlouvají děti učitelkám ve třídách den předem (do 12,45 hod.).

V případě náhlé nepřítomnosti si mohou rodiče oběd vyzvednout v 11.15 hod. ve školní jídelně (budova B) do svých nádob. Následující dny je dítě omluveno a stravné je odhlášeno.