Navigace

Obsah

Jak odhlásíte stravování?

V případě předem známé nepřítomnosti rodiče omlouvají děti učitelkám ve třídách, příp. v kanceláři školní jídelny (budova B) den předem (do 12.45 hod.). Na pozdější odhlášení stravy nelze brát zřetel.

V případě náhlé nepřítomnosti si mohou rodiče oběd vyzvednout v době od 11.15 do 11.30 hod. ve školní jídelně (budova B) do svých nádob. Následující dny je dítě omluveno a stravné je odhlášeno. Pondělí je den, kdy jsou nepřítomné děti automaticky omluveny a obědy se rodičům nevydávají.