Navigace

Obsah

Kompletní informace o platbách, omlouvání nepřítomnosti apod. neleznete ve školním řádu, směrnici o úplatě a vnitřním řádu školní jídelny. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole (vstupní chodba A a C).

 

Platby

 

 

Ceny platné od 1. 3. 2021 do odvolání po nezbytně nutnou dobu z důvodu nákazy zaměstnanců školní jídelny nemocí COVID-19 (dovoz jídel ze školní jídelny ZŠ Pečky)

 

 

Jak zaplatíte stravné a školné?

 

Jak odhlásíte stravování?

V případě předem známé nepřítomnosti rodiče omlouvají děti učitelkám ve třídách den předem (do 12,45 hod.).

V případě náhlé nepřítomnosti si mohou rodiče oběd vyzvednout v 11.15 hod. ve školní jídelně (budova B) do svých nádob. Následující dny je dítě omluveno a stravné je odhlášeno.