Navigace

Obsah

Součástí naší školy je školní jídelna - výdejna.

Děti se stravují ve svých třídách, pro dovoz a výdej stravy platí přísná hygienická pravidla.

Při tvorbě jídelníčku jsme vázáni spotřebním košem, finančním limitem a doporučenou pestrostí stravy. Spotřební koš  je uveden ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a podléhá kontrole KHS, příp. ČŠI.

Jsme rádi, když máme spokojené strávníky, ale bohužel ne vždy můžeme uspokojit požadavky každého. Některá oblíbená jídla můžeme připravit pouze při menším počtu dětí, protože to neumožňuje technické vybavení naší kuchyně (např. sladká jídla). Spotřební koš je nutné dodržovat a není vždy chybou školní jídelny, že děti určité pokrmy nejedí - luštěniny, ryby - pokud toto nejsou naučeny z domova, je téměř jisté, že budou protestovat.

Proto prosíme rodiče, ukazujte doma dětem, jak se správně stravovat (informací o tom je dnes dost a dost), říkejte jim, že jídlo se na stole neobjeví mávnutím kouzelného proutku, ukažte jim, kolik za jídlo pro ně platíte, a že na to musíte vydělat (nevěřili byste, kolik dětí toto neví). Pak tato práce i pro nás bude radostnější, když uvidíme zmenšující se množství vyhozených zbytků.

Skupiny potravin ve spotřebním koši:

1. Maso

2. Ryby

3. Mléko

4. Mléčné výrobky

5. Tuky

6. Cukry

7. Zelenina

8. Ovoce

9. Brambory

10. Luštěniny

Doporučená pestrost stravy (DPS) v rámci školního stravování není oficiálně stanovena, existuje pouze jako pomůcka. Vychází z požadavků na zdravou výživu, splňuje požadavky legislativy a je jednoduchým návodem, jak zkombinovat jednotlivé potravinové komodity, aby byl splněn spotřební koš. Doporučená pestrost stravy stanovuje, kolikrát v měsíci má být do jídelního lístku zařazen určitý druh pokrmu: rybí, mléčný, luštěninový atd.

Pokud hodnotíme jídelní lístek, je pro nás důležité nejen to, že je naplněný spotřební koš, ale také to, jakým způsobem je naplněn:

 

 Doporučená pestrost stravy – frekvence v měsíci

Polévky

zeleninová

preferovat

luštěninová

3x

drožďová

1x

vývary

umírněně

Hlavní jídla

drůbež

3x

ryby

2x

vepřové

4x

hovězí a jiné

5x

bezmasé zeleninové vč. luštěnin

4x

uzeniny

max. 1

sladký pokrm

2x

Přílohy

brambory

5x

bramborová kaše

2x

těstoviny

3x

rýže

4x

houskové knedlíky

2x

bramborové knedlíky

1x

luštěniny

min 1x

Technologické úpravy

smažení a grilování

2x

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. - Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků,

hlavní a doplňková jídla

Finanční limity Kč/den/strávník

1. Strávníci do 6 let

snídaně

7,00 až 13,00

přesnídávka

6,00 až 9,00

oběd

14,00 až 25,00

svačina

6,00 až 9,00

večeře

12,00 až 19,00

Celkem (celodenní)

45,00 až 75,00

na nápoje

3,00 až 5,00

2. Strávníci 7-10 let

snídaně

9,00 až 15,00

přesnídávka

7,00 až 12,00

oběd

16,00 až 32,00

svačina

6,00 až 10,00

večeře

14,00 až 25,00