Navigace

Obsah

Provoz mateřské školy

Aktuální oznámení o přerušení provozu v létě 2019 = provoz školy bude přerušen od 22. 7. do 30. 8. 2019. Děti přijdou naposledy v pátek 19. 7. a opět je přivítáme v pondělí 2. 9. 2019.

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od pondělí do pátku s určenou dobou pobytu od 6.30 do 16.30 hod.

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.