Navigace

Obsah

Denní režim včetně časů příchodu a odchodu dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu probíhá v níže uvedeném základním denním režimu.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu a v případě provozních a organizačních změn.

Každá třída má denní režim uveden ve svém třídním vzdělávacím programu.

6.30 – 8.15           příchod dětí do třídy

                              hry a činnosti (spontánní, řízené)

8.15 –  9.15          hry a činnosti (spontánní, řízené)

                                hygiena, svačina

9.15 - 11.30         hry a činnosti (spontánní, řízené)

11.30 -12.30        hygiena, oběd

12.15 -12.45        odchod dětí ze školy po obědě

12.30 - 14.00       hygiena, odpočinek

14.00 - 14.30       hygiena, svačina

14.30 - 16.30       hry a činnosti (spontánní, řízené)

14.30 - 16.30       odchod dětí ze školy

 

Příchod a odchod dětí a zákonných zástupců/pověřených osob

Děti přicházejí do třídy v době od 6.30 hod do 8.15 hod. Budova je od 8.15 do 14.30 hod. z bezpečnostních důvodů uzamčena (kromě času pro odchod  po obědě). Pokud přichází zákonní zástupci s dítětem v době uzamčení školy, oznámí přicházející požadavek vstupu pomocí dveřního telefonu a vyčká příchodu zaměstnance školy.

Děti vyzvedávají pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené, a to v době mezi 14.30 a 16.30 hod. nebo po obědě v době od 12.15 do 12.45 hod.

Zákonný zástupce má možnost dohodnout s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkou jinou dobu pro předání či vyzvednutí dítěte. Je v kompetenci třídní učitelky objektivně posoudit, zda příchod dítěte v individuálně stanovenou dobu je vhodný s ohledem na individuální přístup k dítěti a na denní režim třídy v souvislosti s organizací konkrétních výchovně vzdělávacích činností.

 

Pobyt venku

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace.