Navigace

Obsah

Zastávka "Lesní" - příroda ničit se nesmí!

K vytvoření tohoto programu nás přímo vybízí umístění naší mateřské školy, která leží na okraji městského lesoparku a její zahrada je tedy značně rozlehlá a je částečně zalesněna.

Máme ideální podmínky pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a umožňujeme tak dětem získání dílčích dovedností, hodnot a postojů ve všech oblastech.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o program, do kterého jsou zapojeny všechny třídy, jsou jeho součástí společné akce na zahradě, příp. ve vnitřních prostorách školy nebo v okolí školy.

Pro děti v rámci těchto akcí připravujeme úkoly propojené ústředním tématem, jejichž plnění napomáhá rozvoji v různých oblastech, k interakci a komunikaci mezi dětmi i dospělými.

 

Celoškolní akce v rámci EVVO pořádané v minulých školních letech:

- Den stromů, Den Země, Den vody, Den zvířat, Den bez aut