Navigace

Obsah

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE?

léto 2021

 

 

 

 

 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám za zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v Mateřské škole MAŠINKA Pečky, kde Vaše dítě s potěšením přivítáme v úterý 1. 9. 2021. 

 

Předkládáme Vám základní informace. Stejné a mnohé další informace naleznete na našich stránkách www.msmasinkapecky.cz.

 

Docházka a stravování

Jsme škola s celodenním provozem s provozní dobou od 6.30 do 16.30 hod.

Zákonnou podmínkou pobytu dítěte v mateřské škole je, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, musí se vždy stravovat. Celkem poskytujeme 3 jídla denně a dětí se stravují takto:

1) dítě odchází domů po obědě = dopolední přesnídávka s nápojem + oběd s nápojem

  • dopolední přesnídávce předchází ovocný talíř (směs domácího i cizokrajného ovoce)

  • celodenní pitný režim (voda z kohoutku + slazený nápoj)

2) dítě odchází domů po spaní = dopolední přesnídávka + oběd + odpolední svačina (vše s nápojem)

  • celodenní pitný režim (voda z kohoutku + slazený nápoj)

 

Platba školného a stravného

 

povinná docházka = předškolák

mladší dítě

předškolák s odkladem

školné

0 Kč

400 Kč

0 Kč

 

přesnídávka

8 Kč

9 Kč

oběd

20 Kč

22 Kč

svačina

7 Kč

7 Kč

 

Platby provádějte bezhotovostně na účet u ČSOB číslo 3032198/0300 nebo hotovostně v pokladně v budově školní jídelny (vchod zelenými vraty, budova vpravo, zvonek).

Platby vybíráme zálohově na následující měsíc. Výše zálohy je vypočítána za předpokladu, že dítě chodí do školky každý den a celý den (tedy odebere 3 jídla).

Platí pravidlo „v tomto měsíci neřešíme tento aktuální měsíc“. 

Každý měsíc nejdete v šatně své třídy lístek s vyúčtováním (dítě je označeno variabilním symbolem, který jste dostali při přijetí). Například v říjnu na vyúčtování bude předepsána záloha na listopad a zároveň Vám bude vyúčtována skutečně odebraná strava v září. Další měsíc – v listopadu – bude na lístku záloha na prosinec a zároveň bude započítán skutečný odběr jídel v říjnu.

Stravné je tedy částka pohyblivá podle přítomnosti dítěte v MŠ, školné (400 Kč) se nemění, ale může se výjimečně snížit, pokud by školka byla více jak 5 dnů v měsíci uzavřena (např. v červenci a srpnu).

Zdvořile Vás žádáme o úhradu první zálohové platby na září do konce měsíce srpna, a to ve výši 1.135 Kč (400 Kč školné + 735 Kč stravné na 21 dnů v září). Uveďte variabilní symbol (registrační číslo dítěte při přijetí) nebo do poznámky napište jméno dítěte, pokud VS neznáte.

Děti se zákonnou povinností předškolní docházky (5 leté a starší) neplatí školné 400 Kč.

 

Doporučené podepsané vybavení dítěte

- podpis jménem nebo značkou (značku se dozvíte až po příchodu do třídy)

- bačkorky s pevnou patou z důvodu bezpečného pohybu dítěte

- oblečení do třídy (počítejte s možností ušpinění např. od barev, jídla …)

- oblečení na zahradu, které si dítě může umazat

- pláštěnka a případně gumáčky

- pyžamko na odpočinek po obědě

- náhradní oblečení včetně spodního prádla

- vše nechte uložené v šatně

- ve třídě má každé dítě svůj šuplíček, kam si odkládá drobné hračky, obrázky nebo cokoli svého, může tam však mít i kapesníčky (holčičky sponky nebo gumičky do vlasů, pomádu na rty ….. ale velikost šuplíku je omezenáJ)

 

Seznam dětí ve třídách zveřejníme 25. 8. 2021 na našich www a na úřední desce (vedle zelených vrat). 

 

Září ve třídách

- v době zveřejnění těchto informací (14. 6. 2021) ještě platí protiepidemiologická opatření:

            - dospělé osoby mají na obličeji respirátor při pohybu po budově

            - děti nepřinášejí do tříd žádné hračky z domova

            - učitelky nemají při výuce respirátor

- stále platí (i bez pandemie nemoci COVID-19), že do školky nepřivádíte dítě nemocné nebo s příznaky nemoci

- úvodní třídní schůzky se obvykle konají během září (příp. na konci srpna), mohou být společné pro všechny rodiče nebo individuální pohovory učitelka – rodič

- v prvním týdnu v září dostanete ve třídách k vyplnění dokumenty pro školní matriku (nové děti vyplňují více dokumentů než děti stávající):

                - evidenční list

                - přihláška ke stravování

                - zmocnění k vyzvednutí dítěte (uvádějí se další osoby, rodiče se nepíšou, ti vyzvedávají dítě

     automaticky bez zmocnění, pokud tedy není soudně omezeno rodičovské právo)

                - případně další dokumenty konkrétní třídy, např. adaptační dotazník

 

Pokud dítě do MŠ z jakéhokoli důvodu nemůže nastoupit 1. 9. 2021, prosíme vás o zprávu na email info@msmasinkapecky.cz nebo sms na tel. 722 914 315.

 

Věříme, že bude Vaše dítě ve školce spokojené, rozhodně se o to budeme maximálně snažit.

S přáním pěkného léta jménem všech zaměstnanců

 

Mgr. Miroslava Zumrová, ředitelka školy

 

 

Uvádíme na pravou míru zprávu, která se objevila na sociálních sítích - o prázdninách nepřijímáme žádné děti z jiných obcí, o prázdninách se u nás vzdělávají jenom děti, které jsou u nás přijaté (to znamená chodí k nám už v roce 2020/2021).

 

 

 

Zapojení do projektu

Recyklujte s námi!

Zapojili jsme naší mateřskou školu do projektu "Recyklujeme hliníkové obaly". Do vestibulů byly přistaveny černé popelnice - nádoby na hliníkový odpad. Odvoz zajišťuje zdarma společnost Metal Trade Comax, a. s.

Do těchto černých popelnic, které jsou k dispozici jak zaměstnancům, tak dětem a jejich zákonným zástupcům, patří hliníkové obaly, které jsou obyté (od potravin, nápojů, apod).

1

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

 

 

https://webmail.gc-system.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=17398&_part=3&_frame=1&_extwin=1

1

2