Navigace

Obsah

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE?

Rozloučení s předškoláky v pondělí 31. 8. 2020

Vážení rodiče,

koronavirus nám zkazil tradiční červnové loučení s předškoláky. Aby děti o tuto událost nepřišly, pořádáme pro ně v pondělí 31. 8. od 15.30 hodin na školkové zahradě slavnostní šerpování.

Na památku od nás dostanou dárek a na závěr máme pro děti připravené překvapení.

Školka bude zavřená od 10. 8. do 31. 8. 2020. V pondělí 31. 8. máme tedy poslední den zavřeno a jsme tu jen na zmiňované rozloučení. 

Nové děti a děti, které pokračují, nastupují do školky až v úterý 1. září.

Těšíme se na Vás a přejeme pěkné léto.

Kolektiv učitelek MŠ MAŠINKA Pečky

Vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám za zájem o přijetí dítěte do Mateřské školy MAŠINKA Pečky, kde Vaše dítě s potěšením přivítáme v úterý 1. 9. 2020. 

Předkládáme Vám základní informace. Stejné a mnohé další informace naleznete na našich stránkách www.msmasinkapecky.cz.

 

Docházka a stravování

Jsme škola s celodenním provozem s provozní dobou od 6.30 do 16.30 hod.

Zákonnou podmínkou pobytu dítěte v mateřské škole je, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, musí se vždy stravovat. Celkem poskytujeme 3 jídla denně a dětí se stravují takto:

1) dítě odchází domů po obědě = dopolední přesnídávka s nápojem + oběd s nápojem

  • dopolední přesnídávce předchází ovocný talíř (směs domácího i cizokrajného ovoce)
  • celodenní pitný režim (voda z kohoutku + slazený nápoj)

2) dítě odchází domů po spaní = dopolední přesnídávka + oběd + odpolední svačina (vše s nápojem)

  • celodenní pitný režim (voda z kohoutku + slazený nápoj)

 

Platba školného a stravného

 

povinná docházka = předškolák

mladší dítě

předškolák s odkladem

školné

0 Kč

400 Kč

0 Kč

 

přesnídávka

8 Kč

9 Kč

oběd

20 Kč

22 Kč

svačina

7 Kč

7 Kč

 

Platby provádějte bezhotovostně na účet u ČSOB číslo 3032198/0300 nebo hotovostně v pokladně v budově školní jídelny (vchod zelenými vraty, budova vpravo, zvonek).

Platby vybíráme zálohově na následující měsíc. Výše zálohy je vypočítána za předpokladu, že dítě chodí do školky každý den a celý den (tedy odebere 3 jídla).

Platí pravidlo „v tomto měsíci neřešíme tento aktuální měsíc“. 

Každý měsíc nejdete v šatně své třídy lístek s vyúčtováním (dítě je označeno variabilním symbolem, který jste dostali při přijetí). Například v říjnu na vyúčtování bude předepsána záloha na listopad a zároveň Vám bude vyúčtována skutečně odebraná strava v září. Další měsíc – v listopadu – bude na lístku záloha na prosinec a zároveň bude započítán skutečný odběr jídel v říjnu.

Stravné je tedy částka pohyblivá podle přítomnosti dítěte v MŠ, školné (400 Kč) se nemění, ale může se výjimečně snížit, pokud by školka byla více jak 5 dnů v měsíci uzavřena (např. v červenci a srpnu).

Zdvořile Vás žádáme o úhradu první zálohové platby na září do konce měsíce srpna, a to ve výši 1.135 Kč (400 Kč školné + 735 Kč stravné na 21 dnů v září). Uveďte variabilní symbol (registrační číslo dítěte při přijetí) nebo do poznámky napište jméno dítěte, pokud VS neznáte.

Děti se zákonnou povinností předškolní docházky (5 leté a starší) neplatí školné 400 Kč.

 

Doporučené podepsané vybavení dítěte

- podpis jménem nebo značkou (značku se dozvíte až po příchodu do třídy)

- bačkorky s pevnou patou z důvodu bezpečného pohybu dítěte

- oblečení do třídy (počítejte s možností ušpinění např. od barev, jídla …)

- oblečení na zahradu, které si dítě může umazat

- pláštěnka a případně gumáčky

- pyžamko na odpočinek po obědě

- náhradní oblečení včetně spodního prádla

- vše nechte uložené v šatně

- ve třídě má každé dítě svůj šuplíček, kam si odkládá drobné hračky, obrázky nebo cokoli svého, může tam však mít i kapesníčky (holčičky sponky nebo gumičky do vlasů, pomádu na rty ….. ale velikost šuplíku je omezenáJ)

Seznam dětí ve třídách zveřejníme v úterý 25. 8. 2020 na našich www a na úřední desce (vedle zelených vrat).

 

Září ve třídách

- úvodní třídní schůzky se obvykle konají během září (příp. na konci srpna), mohou být společné pro všechny rodiče nebo individuální pohovory učitelka – rodič

- v prvním týdnu v září dostanete ve třídách k vyplnění dokumenty pro školní matriku (nové děti vyplňují více dokumentů než děti stávající):

                - evidenční list

                - přihláška ke stravování

                - zmocnění k vyzvednutí dítěte (uvádějí se další osoby, rodiče se nepíšou, ti vyzvedávají dítě

     automaticky bez zmocnění, pokud tedy není soudně omezeno rodičovské právo)

                - případně další dokumenty konkrétní třídy, např. adaptační dotazník

Pokud dítě do MŠ z jakéhokoli důvodu nemůže nastoupit 1. 9. 2020, prosíme vás o zprávu na email info@msmasinkapecky.cz nebo sms na tel. 722 914 315.

Věříme, že bude Vaše dítě ve školce spokojené, rozhodně se o to budeme maximálně snažit.

S přáním pěkného léta jménem všech zaměstnanců

 

                                                                                              

Mgr. Miroslava Zumrová

                                                                                                          ředitelka

poděkování

Provoz v červenci a srpnu 2020

 

Mateřská škola bude otevřena do pátku 7. srpna 2020.

Zavřeno bude od 10. 8. 2020.

Nové děti a děti, které pokračují v docházce z června,

přijdou do školky v úterý 1. září 2020.

Předškoláky, kteří jdou v úterý 1. září 2020 do ZŠ, srdečně zveme na slavnostní rozloučení se školkou v pondělí 31. 8. 2020 odpoledne (čas upřesníme v emailové pozvánce rodičům v průběhu června).

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena:

květen = 106 Kč

červen = 400 Kč (obvyklá částka)

červenec = 400 Kč (obvyklá částka)

srpen = 95 Kč

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle školského zákona.

Děkujeme panu Stonišovi za sponzorský dar v podobě dezinfekce Anti-covid.

Děkujeme panu Hanzelínovi za sponzorský dar v podobě ochranných štítů pro všechny naše zaměstnance.

 

štíty

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

 

 

https://webmail.gc-system.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=17398&_part=3&_frame=1&_extwin=1

1

2

Celé Česko čte dětem - HASIČI

V rámci zapojení školky do obecně prospěšného projektu Celé Česko čte dětem® přečetli ve svém volném čase v našich třídách hasiči pánové Petr Dürr a Lukáš Hanzelín z Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Pečky pohádku. Oběma hasičům tímto velmi děkujeme za netradiční zážitek, který jsme díky nim mohli dětem v naší školce zprostředkovat.

 

Celé Česko čte dětem - hasiči

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA PEČKY SE STALA

CENTREM KOLEGIÁLNÍ PODPORY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

logo   logo

 

Zajímá Vás více? Klikněte na odkaz  

 

Provozní doba

Škola se v průběhu dne zamyká,

důvodem je bezpečnost a ochrana vašich dětí.

Den v mateřské škole má svůj režim,

respektujte prosím časy uzamčení,

abyste stačili do této doby ze školy odejít. 

Zamyká se v těchto časech:

- 8.15 = odchod ze školy do 8.15

- 12.45 = odchod ze školy do 12.45

- 16.30 = odchod ze školy do 16.30