Obsah

Zastávka "Zdravotní" - zdravé jídlo a cvičení není žádné mučení

Cílem tohoto programu je posílit primární prevenci civilizačních chorob, rizikového chování, závislostí a přispěli tak k posílení společensky žádoucí zkušenosti pro odpovědné chování ve vztahu k sobě i druhým prostřednictvím podpory zdraví.

To vše ještě nad rámec učiva, které nám stanoví RVP PV.

 

1. CO MI CHUTNÁ NEJVÍCE? CHLÉB, KTERÝ NAMAŽU SI VELICE 

 • takzvané „mazací dny“, kdy si děti samy namažou pečivo
 • každé dítě dostane mističku s dávkou pomazánky, kterou má dostat dle výživových norem
 • dítě si samo si zvolí, kolik pomazánky si namaže
 • při mazání jsou dodrženy hygienické zásady v tom smyslu, že každé dítě dostane svou mističku a příborový nůž na mazání
 • aktivita = mazací den je každý týden v pátek

 

2. POLÉVKA JE GRUNT, PŘECE NEJSEM ŽÁDNÝ ŠPUNT

 • dítě dostává dle výživových norem 1 naběračku polévky o velikosti 150 ml
 • má možnost si zvolit, jestli chce např. 0,5 naběračky navíc
 • děti jsou svou volbou množství polévky vedeny k zodpovědnosti za svá rozhodnutí
 • každodenní aktivita

 

3. ÚSMĚV DĚTÍ NA TVÁŘI, KUCHAŘKU NÁM ROZZÁŘÍ

 • po obědě děti hodnotí pomocí grafického symbolu, zda jim jídlo chutnalo
 • hodnocení třídy je zpětnou vazbou pro školní jídelnu
 • k hodnocení jsou využívány tzv. „smajlíky“
 • po obědě děti zhodnotí, jak si pochutnaly výběrem odpovídajícího „smajlíka“
 • následně učitelka vyvěsí do kuchyňky výsledný „smajlík“ = zpětná vazba pro kuchyni
 • každodenní aktivita

 

4. ABYCH SILNÝ BYL, RÁD BYCH SI TEĎ ZACVIČIL

 • každý den v rámci dopoledních výchovně vzdělávacích činností zařazujeme zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • zásobník cviků, které je možné využít, je přílohou ŠVP PV