Navigace

Obsah

logo

JABLÍČKO

jablicko@msmasinkapecky.cz

tel.: 604 790 926

**********************************************************************************************

Co nabízíme dětem ve třídě Jablíčko?

Snažíme se o to, aby pobyt v Jablíčku byl pro děti podnětný, zajímavý a obsahově bohatý.

Vstřícným přístupem pomáháme dětem prožívat jistotu, radost a spokojenost při hrách a jiných dětských činnostech.

Třídní vzdělávací program, podle kterého pracujeme, obsahuje vzdělávací cíle (v souladu se Školním vzdělávacím programem s názvem „S mašinkou my teď poznáváme velký svět“), k jejichž naplnění využíváme zejména takové metody a formy vzdělávání, jako je prožitkové učení, kooperativní učení, využití zážitků dětí a přirozené radosti z učení včetně vnitřní motivace dětí, podpora dětské zvídavosti a zájmu o poznání nových věcí, situační učení a spontánní sociální učení, spontánní, řízené, individuální i skupinové činností motivované aktuálním tématem.

Vzdělávací obsah je rozčleněn do integrovaných bloků, ve kterých dětem nabízíme  činnosti k rozvoji všech vzdělávacích oblastí, tedy Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a svět,  Dítě a společnost, Dítě a ten druhý.

Integrované bloky jsou rozděleny do témat, jsou motivované cestou naší školky MAŠINKY za poznáním na pozadí pohádkového příběhu. Integrované bloky jsou sestaveny tak, že obsahují nejen učivo stanovené školním vzdělávacím programem, ale je možné do nich nenásilně začlenit aktuální dění (v životě dětí, v životě třídy, v našem okolí, ve světě).

Navíc je doplněn vzdělávací obsah ještě o 2 doplňující programy:

1)Zastávka „Lesní“: příroda ničit se nesmí!
2)Zastávka „Zdravotní“: zdravé jídlo a cvičení není žádné mučení!
3)Zastávka „V cizí zemi“: anglicky mluvit líbí se mi! – k tomuto programu se postupně připojíme v druhém pololetí

**********************************************************************************************

besídka červen 2019

Květen v Jablíčku

Květen v Jablíčku

Výlet

kino

Duben v Jablíčku

Duben v Jablíčku

Duben v Jablíčku

 

Březen v Jablíčku

Březen v Jablíčku

Březen v Jablíčku

Sýkorky

Únor v Jablíčku

Leden v Jablíčku

Přírodní koutek v Jablíčku