Navigace

Obsah

CO SE U NÁS PRÁVĚ DĚJE?

Výsledky zápisu 2019

 

Výsledky zápisu na školní rok 2019/2020

Všechny děti (1901 - 1955) byly přijaty. 

Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno poštou,

v případě potřeby můžete požádat o jeho vydání.

Všechny přijaté děti (zákonní zástupci) obdrží v červenci dopis s informacemi pro nástup dítěte do MŠ. 
Užitečné informace najdete také zde na www. 

Seznamy dětí ve třídách budou zveřejněny v posledním srpnovém týdnu na www a na úřední desce (zelená vrata ke kuchyni).

Zdvořile žádáme o úhradu první zálohové platby ve výši 1.135 Kč na září do konce měsíce srpna (400 Kč školné + 735 Kč stravné na 21 dnů v září). Uveďte variabilní symbol (registrační číslo dítěte při přijetí) nebo do poznámky napište jméno dítěte, pokud VS neznáte.

 

Naše tradiční rozloučení s předškoláky bude letos jiné!

V minulých letech probíhalo rozloučení dopoledne na pečecké radnici, s dětmi se loučila ředitelka mateřské školy, pan starosta a členky SPOZ za vydatné podpory paní matrikářky Vaněčkové.

Letos se s dětmi rozloučíme v odpoledních hodinách v Kulturním středisku Pečky po krátkém programu, který svým rodičům předškoláci předvedou. Za přítomnosti třídních učitelek popřeje mnoho štěstí na další cestě za vzděláním nejen ředitelka mateřské školy, ale také paní starostka Švejnohová a účast přislíbil pan ředitel Zajíc z pečecké základní školy, kam velká většina předškoláků v září nastupuje.

Velmi tímto děkujeme všem zúčastněným, kteří se na přípravě a organizaci programu podíleli. V neposlední řadě děkujeme panu řediteli Hanzelínovi za laskavé poskytnutí prostor.

 

INFO pro rodiče

Naše třídy v Kolínském deníku

Ve čtvrtek 13. 6. vyfotila všechny naše třídy redaktorka z Kolínského deníku s tím, že 19. 6. vyjde v tisku Domeček, Lištička, Sluníčko a Jablíčko

a 26. 6. vyjde Kytička, Žabička a Beruška. Velmi nás mrzí, že 19. 6. byly zveřejněny jen 3 třídy (bez Jablíčka) a v úterý 25. 6. nám paní rekadoktorka oznámila, že se rubrika ruší. Fotky tříd vyjdou jen v internetovém vydání, ne v tisku.

Nerozumíme tomu a je nám to moc líto .....

 

Pro posílení našeho "kuchařského" týmu hledáme paní kuchařku do školní jídelny a také pomocnou kuchařku. U obou pozic je nutná znalost hygienických pravidel ve stravování a zkušenosti s přípravou pokrmů pro děti předškolního věku. Jedná se o práci na zkrácený úvazek (0,625). Pracovní doba je od 8.30 do 13.30. V případě zájmu prosíme o zaslání životopisu s přehledem praxe na email reditelka@msmasinkapecky.cz.

Článek v myslivosti

Přečtěte si článek, který o nás vyšel v časopise "Myslivost"

 

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

V rámci zapojení Mateřské školy MAŠINKA Pečky do obecně prospěšného projektu Celé Česko čte dětem® se nám podařilo navázat velmi vydařenou spolupráci s žáky třetí třídy pečecké ZŠ. Žáci se svou třídní učitelkou přišli a společně s našimi dětmi přečetli pohádku (obrázkové čtení). 

Celé Česko čte dětem

Myslivec četl Lištičkám a Domečkům

Celé Česko čte dětem - myslivec

Myslivec četl Beruškám a Domečkům

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

V rámci zapojení Mateřské školy MAŠINKA Pečky do obecně prospěšného projektu Celé Česko čte dětem® čte pravidelně v našich třídách pan myslivec. Nyní se nám podařilo navázat spolupráci také s panem policistou, čímž tímto oběma velmi děkujeme za významnou pomoc při zprostředkování netradičního zážitku pro děti v naší školce. 

Celé Česko čte dětem - policista

Sférické kino ve školce

kino

Aprílové dobrodružství - divadlo ve školce

Aprílové dobrodružství

Projekty

Naše školka se zapojila do obecně prospěšného projektu Celé Česko čte dětem®. V naší školce předčítají dětem pravidelně učitelky, ale v rámci tohoto projektu a nejen pro rozvoj emocionálního zdraví dětí, budeme dětem nabízet pohádky předčítané zajímavými osobnostmi.

V nynější době spolupracujeme s myslivcem, který již pod dohledem třídních učitelek četl pohádku Jablíčkům, Domečkům a Sluníčkům. Postupně navštíví všechny třídy. Děti o akci předem nevědí, plánujeme ji pro ně jako překvapení.

 

Celé Česko čte dětem

.

Provozní doba

Škola se v průběhu dne zamyká,

důvodem je bezpečnost a ochrana vašich dětí.

Den v mateřské škole má svůj režim,

respektujte prosím časy uzamčení,

abyste stačili do této doby ze školy odejít. 

Zamyká se v těchto časech:

- 8.15 = odchod ze školy do 8.15

- 12.45 = odchod ze školy do 12.45

- 16.30 = odchod ze školy do 16.30

POMŮCKA

Desatero pro rodiče dětí před vstupem do základní školy

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina MŠMT, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Desatero ke stažení zde: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku