Navigace

Obsah

provoz

Rozdělení dětí ve třídách - příští školní rok 2018/2019

bude zveřejněno v posledním srpnovém týdnu na www.

V pondělí 3. září bude rozdělení dětí do tříd vyvěšené v MŠ.

Upozornění: vzhledem k ochraně osobních údajů nebudou

uvedeny jmenné seznamy, ale registrační čísla dětí,

která jim byla přidělena při přijetí (u zápisu).

Registrační číslo slouží po celou dobu docházky do MŠ

jako identifikace dítěte

(např. jako variabilní symbol pro platbu školného).

MŠ MAŠINKA Pečky se zúčastnila župního sletu v Pečkách

MŠ MAŠINKA Pečky na župním sletu v Pečkách

Výsledky zápisu, který se konal 14. a 15. 5. 2018

zde ke stažení

Všechny přijaté děti obdrží během června

dopis s informacemi pro nástup dítěte do MŠ. 

Stejné informace budou také na našich www.

Přerušení provozu - letní prázdniny

Mateřská škola bude uzavřena od pondělí 23. 7. do pátku 31. 8. 2018.

Děti s radostí přivítáme v pondělí 3. 9. 2018.

 

MŠ MAŠINKA Pečky v Kolínském deníku 

(za tiskové chyby v novinách nezodpovídáme).

noviny

MŠ MAŠINKA v novinách

Provozní doba

Škola se v průběhu dne zamyká,

důvodem je bezpečnost a ochrana vašich dětí.

Den v mateřské škole má svůj režim,

respektujte prosím časy uzamčení,

abyste stačili do této doby ze školy odejít. 

Zamyká se v těchto časech:

- 8.15 = odchod ze školy do 8.15

- 12.45 = odchod ze školy do 12.45

- 16.30 = odchod ze školy do 16.30

POMŮCKA

Desatero pro rodiče dětí před vstupem do základní školy

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina MŠMT, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Desatero ke stažení zde: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku